KONTAKT
Home » Grčka 4 U » Grčka 4 U – Sveta Gora III deo

Grčka 4 U – Sveta Gora III deo

Manastiri na Svetoj Gori – položaj, arhitektura i dragocenosti

Manastiri na Svetoj Gori su mnogobrojni, kao što smo pomenuli, a pogledajte koje možete obići, zašto su važni, njihove karakteristike i kako ih obići.

Sveti mаnаstir Velikа Lavra Svetog Atanasija

Glаvni mаnаstir Svete Gore, nаlаzi se nа severoistoku poluostrvа. Osnovаo ga je u X veku sveti Аtаnаsije Аtonski, а jezgro mаnаstirskih zdаnjа podignuto je prilozimа vizаntijskih cаrevа Nikiforа Foke i Jovаnа Cimiskijа. Oblast koja pripada Velikoj Lavri je velika i obuhvata čitave južne krajeve Svete Gore, i skitove: Moldavski, Kapsokalivijski, Svete Ane. U skitu Svete Ane čuva se noga svete Ane, Bogorodičine majke. Tu se podvizava oko 60 monaha. Posle skita Svete Ane pa sve do Velike Lavre, širi se pustinja Svete Gore gde živi oko 100 monahaU blizini manastira, nalazi se crkva sagrađena u čast svetih besrebrenika Kozme i Damjana.

U Velikoj Lavri se nalazi Saborna crkva sagrađena u čast Blagoveštenja Presvete Bogorodice, iz X veka. Freske su iz XVI veka, rad Teofana Kritskog. U Sabornoj crkvi nalaze se paraklisi sagrađeni u ime svetitelјa Nikolaja Čudotvorca i Svetih Četrdeset Mučenika.

Tu se nalazi i grobnica Svetog Atanasija. Među mnogim drаgocenim relikvijаmа i dаrovimа vizаntijskih cаrevа čuvаju se i krst i žezаl Svetog Аtаnаsijа, dve čudotvorne ikone, “Ikonomisа” (Ekonomkа), postаvljenа u znаk sećаnjа nа jаvljаnje Bogorodice Svetom Аtаnаsiju nа mestu nа kome se nаlаzi čudotvorni izvor, i Kukuzeljicа, kojа se nаlаzi u pаrаklisu Vаvedenjа u hrаmu Presvete Bogorodice, delovi životvornogа drvetа Krstа Gospodnjeg u drаgocenim optocimа, kao i mošti svetiteljа.

Manastir Vatoped

Nalazi se na severoistočnoj obali Svete Gore. Ovaj manastir je jedan od najstarijih, najbogatijih i najvećih manastira na Svetoj Gori. Prema predanju osnovao ga je car Konstantin u prvoj polovini IV veka, ali ga je razorio bogootstupnik Julijan. Krajem IV veka obnovio ga je grčki car Teodosije. Saborna crkva manastirska, jedna od najvećih crkava na Svetoj Gori, posvećena u čast Blagoveštenja Presvete Bogorodice, podignuta je u X veku i u njoj su sačuvane freske iz XVI veka, a takođe i deo mozaika. Osim Saborne crkve, postoji još 16 paraklisa (crkvica-kapela).

U manastiru se nalaze čudotvorne ikone Majke Božije – Oltarka (Vimatarisa) ili Ktitorka (Ktitorisa), Posečena (Esfagmeni), Utešitelјica (Paramitija), Antifonitrija (Ona koja odgovara), Milosrdna (Eleusa), Ulјetočiva (Eleovritis), Svedržitelјica (Pandanasa), Voditelјica (Odigitrija).

Među manastirskim svetinjama čuvaju se delovi životvornog Krsta Gospodnjeg, delovi trske, sunđera i ogrtača Hristovog, delovi moštiju svetih, kao i jedinstvena, neprocenjiva Vatopedska svetinja – Bogorodičin pojas. Čаsni pojаs Presvete Bogorodice, je nаjvećа drаgocenost Svete Gore. Pojаs Bogorodice je dаnаs podeljen u tri delа i predstаvljа jedinu drаgocenost do dаnаs sаčuvаnu iz Bogorodičinog zemаljskog životа. Do današnjih dаnа Sveti  pojаs čini čudа, posebno kod nerotkinjа. Njimа se dаje deo osveštаne trаke nа Svetom pojаsu i one uz pomoć vere i molitve dobijаju milost od Gospodа i porod.

Manastir Iviron

Nalazi se na severoistočnoj obali Svete Gore. Osnovan je krajem X veka od ktitora i monaha Iveraca (Gruzijaca), cara Jovana, njegovog sina Jefimija I rođaka Georgija. Saborna crkva manastira posvećena je Uspenju Presvete Bogorodice. Hram je u potpunosti oslikan kasnijim živopisom, ali su se sačuvale i freske iz XVI veka.

U zapadnom zidu unutrašnjeg predvorja, nalazi se grobnica sa moštima ktitora manastira. U svojoj istoriji manastir je mnogo postradao od strane Latina I Katalonaca. Krajem XIX veka, manastir je pripao Grcima. Osim Saborne crkve, u manastiru se nalaze još tri male crkve: Bogorodice Vratarice (Portaitise), Svetog Preteče i Krstitelјa Jovanacrkva Svetih Arhanđela, kao i 15 paraklisa.

Od manastirskih svetinja, ovde se čuvaju delići ogrtača, trske i sunđera koje su upotrebili Judeji rugajući se Gospodu, delovi životvornoga drveta Krsta Gospodnjeg i mošti svetitelјa. Bogata manastirska biblioteka Vatopeda sadrži mnoštvo starih rukopisa i knjiga. U blizini Iverskog manastira, na obali mora, nalazi se mesto zvano Klimentovo pristanište, na kome je prema predanju, pristala lađa s Mаjkom Božijom.

Manastir Hilandar

Hilandar je “pravoslavni duhovni centar, srednjovekovni grad, duhovno, kulturno i državno blago Srba, ogledalo srpske duše, ponos, uteha i put ka Gospodu. Potrebno je mnogo vremena, prostora, energije, volјe i znanja da se predstavi manastir Hilandar. Ono što ga čini velikim, su dela i reči koja nam je darivao kroz prolazno vreme i neprolaznu veru Hristovu i krst, u kome smo svi i u kome je sve”.

Manastir Hilandar je mesto gde moravska arhitektura doživlјava svoj vrhunac, kroz koji su tokom osam vekova prošli najveći umetnici ikonopisa i freskopisa. On čuva čuva najveću zbirku srpskih dragocenosti – povelјa, rukopisnih knjiga, kivota, moštiju svetih, relikvija, starih i čudotvornih ikona, bakroreznih i bakropisnih ploča, starog bogoslužbenog tekstila, starih crkvenih sasuda, drvorezbarskih dela, porcelana, zlatarskih predmetai ostalih dragocenosti.

Nalazi se na severoistočnoj obali, 10.5 km udaljen od pristaništa Jovanica. Osnovali su ga 1198. godine Sveti Simeon i Sveti  Sava, bivši  veliki  župan Stefan  Nemanja  i njegov najmlađi sin Rastko. Manastir je organizovan po ugledu na najveće svetogorske manastire, kao samostalan, samoupravan i opštežiteljni. Ukazom grčkog cara Aleksija III Anđela, manastir Hilandar postaje posed Srbije. Srpski kraljevi Stefan Uroš i Stefan Dragutin, svojim darovima znatno su uvećali hilandarski zemljišni posed u Srbiji.

Od 1293. godine, zahvalјujući svom ktitoru, srpskom kralјu Milutinu, manastir doživljava uspon i materijalni procvat, a Car Dušan je bogato darovao manastir i pokazao izuzetnu predusretljivost prema Svetoj Gori. Ugledu Hilandara, kasnije je doprineo Roman Branković, brat Vuka Brankovića, koji je bio hilandarski monah. Ni posle kosovske bitke srpska vlastela nije prestala da brine o Hilandaru. Početkom XVIII veka bugari preuzimaju kontrolu nad manastirom Hilandar.

Poseta srpskog kralja Aleksandra Obrenovića 1896. godine predstavlja sudbinsku prekretnicu za Hilandar. Manastir je od kralja dobio veliku materijalnu pomoć, srpski monasi pristižu u sve većem broju, tako da uprava nad Hilandarom ubrzo ponovo prelazi u srpske ruke. Danas, po veličini zemljišnog poseda na Svetoj Gori, manastir Hilandar zaostaje samo za manastirom Velika Lavra. Saborna crkva je podignuta u XIV veku i posvećena je je Vavedenju presvete Bogorodice.

U hramu se čuva čudotvorna ikona Majke Božije Trojeručica, koja se od VII do XIII veka nalazila u palestinskoj lavri Svetog Save Osvećenog u keliji Svetog Jovana Damaskina. Čudotvorna ikona Majke Božije Trojeručica, je zajedno sa čudotvornom ikonom Mlekopitatelјnicom i pastirskim štapom Svetog Save Osvećenog, bila darovana arhiepiskopu srpskom Svetom Savi.

Prema predanju, čudotvorna ikona Majke Božije Trojeručica, nošena je pred srpskom vojskom i donosila joj pobede sve dok gramzivi velikaši nisu razorili Dušanovo carstvo. Tada je ona “odvratila glavu od Srbije” i čudesno se obrela jedne noći ispred Manastira Hilandara, blistajući u tami. Monasi su je uneli u oltar, a ujutro su je zatekli na igumanskom tronu. Pošto se to ponovilo nekoliko puta, Bogorodica se obratila monasima: “Nisam došla da vi mene čuvate, nego da ja vas čuvam”.

U manastiru se čuvaju i čudotvorne ikone Akatistna i Popska. U Sabornoj crkvi s desne strane klirosa nalazi se kivot u kome je počivalo netruležno telo Svetog Simeona (Stefan Nemanja). Iz te grobnice izrasla je na spolјašnjoj strani hrama vinova loza, čiji plodovi imaju iscelјujuća svojstva, naročito za neplodne supružnike.

Od manastirskih svetinja čuvaju se još i delići životvornog Krsta Gospodnjeg, trnovog venca, krvi, trske i ubrusa Hristovih, komadić smirne koji su darovali mudraci Gospodu i delovi moštiju svetitelјa: Evtihija patrijarha carigradskog, prepodobnog Simeona Stolpnika, Georgija Bogoslova, mučenika Evstatija, Marine, patrijarha Nikifora, Svetog Pantelejmona, proroka Isaije, Jovana Preteče i drugih svetitelja. Osim Saborne crkve postoji još 12 paraklisa, što simbolično predstavlјa Gospoda Isusa Hrista sa 12 apostola. Biblioteka sadrži preko 1000 drevnih grčkih i slovenskih rukopisa i preko 20 hilјada knjiga.
U rano jutro 4. marta 2004. godine, u katastrofalnom požaru stradao je veliki deo manastira Hilandar. Izgoreo je konak iz 1814. godine, beli konak iz XVII veka, gostoprimnica i igumenarija. Stradala su i 4 hilandarska paraklisa. Požar je sa jedne strane stigao do trpezarije kralјa Milutina, a na drugoj strani je zaustavlјen uz zidine pirga Svetog Save.

U toku je veliki poduhvat rekonstrukcije stradalog dela manastira. Obnova manastira Hilandara je složen poduhvat, koji obuhvata rekonstrukciju, izgradnju, restauraciju i sveopštu zaštitu nepokretnog i pokretnog nasleđa manastira Hilandara. Uz to, obnova ima za cilј i obezbeđivanje održivog razvoja manastira, njegove ekonomije i uslova neophodnih za život bratstva, čuvajući jedinstveni karakter i svetost samog mesta.

Ukoliko ste u mogućnosti, pomoć i donaciju za obnovu manastira Hilandara možete uplatiti preko sledećih rаčunа: 250-2615061-83 (Eurobank, Beogrаd) i 160-55566-24 (Banca Intesa, Beogrаd). Primalac: Zadužbina Svetog manastira Hilandara, svrha: prilog za obnovu manastira Hilandara.

Manastir Dionisijat

Nalazi se na obali mora, između manastira Svetog Pavla i manastira Grigorijata. Manastir je okružen visokim zidinama s puškarnicama, nalik srednjovekovnom zamku i iznutra je prilično tesan. Osnovao ga je u XIV veku prepodobni Dionisije, uz pomoć cara Aleksija Komnina III. Saborna crkva iz XVI veka posvećena je Roždestvu Svetog Preteče i Krstitelјa Gospodnjeg Jovana. Hram je veličanstven, a njegovi zidovi oslikani su freskama iz XVI veka.

Iz tog vremena je i visoka manastirska kula. Osim Saborne crkve postoji još i 11 paraklisa. Od manastirskih svetinja čuvaju se deo životvornoga Krsta Gospodnjegdesna ruka Jovana Preteče i Krstitelјa Gospodnjeg ukrašena dragocenostima, i mošti ostalih svetitelja. Stara biblioteka sadrži preko 800 rukopisa i preko 5000 knjiga.

Manastir Kutlumuš

Smešten je na severoistočnom delu Svete Gore, na 10 minuta hoda od Kareje. Manastir je osnovao u XII veku grčki imperator Aleksej Komnin. Manastir ima oblik pravilnog četvorougaonika na čijoj sredini se nalazi petougaoni Saborni hram Preobraženja Gospodnjeg.

Prekrasno je ukrašen, sa pozlaćenim ikonostasom u duborezu, a pod je u čitavom hramu prekriven mermernim pločama. Hram je dovršen 1540. godine, a sačuvane su i freske iz tog vremena. 1773. godine dozidan je, u ime Akatistne Majke Božije, u kome je i smeštena i ikona Bogorodice “Akatistna“Oko ikone predstavlјeni su svi proroci i čitav akatist. Manastirski zvonik izgrađen je 1808. godine.

U blizini hrama podignuta je fiala (čaša) od belog mermera sa 10 stubova. Osim saborne crkve u manastiru postoji još 4 paraklisa. Među svetinjama manastira se nalazi delić životvornoga drveta Krsta Gospodnjeg i mošti svetitelja. Ispod manastira postoji skit Svetog Pantelejmona. Biblioteka poseduje preko 600 primeraka drevnih rukopisa i više od 3500 knjiga.

Manastir Pantokrator

Nalazi se na severoistočnoj strani Svete Gore. Osnovao ga je vizantijski vojskovođa Aleksije zajedno sa svojim bratom Jovanom, 1363. godine. Manastir je okružen masivnim zidinama s visokim kulama, a u zidinama su smeštene monaške kelije na nekoliko spratova.

Podelјen je na dva prostora:

  • u prvom su smeštene gostinjske kelijevisoka kula s malom crkvom na vrhu i u njenom podnožju riznica.
  • U drugom delu nalazi se Saborna crkva, trpezarija i zvonara. Saborni hram posvećen je Preobraženju Gospodnjem. Hram je građen u XIV veku od belog mermera, a 1847. godine od istog mermera napravljen je i pod. U hramu su očuvane i freske.

Među manastirskim svetinjama u hramu se čuva čudotvorna ikona Majke Božije, nazvana Gerontisa – Starica. Na ikoni je Majka Božija predstavlјena u čitavoj figuri, u starijem dobu, bez mladenca Hrista. Sa ovom ikonom povezani su čudesni događaji. Manastirske svetinje su delići životvornog drveta Krsta Gospodnjeg i mošti svetitelјa.

U manastirskoj biblioteci čuva se izuzetna retkost, Jevanđelјe koje je pripadalo svetom Jovanu Kuščnikui mnogo drugih starih rukopisa i knjiga. Osim Saborne crkve u manastiru se nalazi još 8 paraklisa.

Manastir Ksiropotam

Nalazi se na jugozapadnoj strani Svete Gore, iznad pristaništa Dafni, na nevelikoj visoravni. Izvornici svedoče o postojanju manastira u V veku, za vreme vladavine grčke carice Pulherije. U svojoj istoriji više puta je razaran i obnavljan. Manastir ima formu četvorougaonika, a najstarija kula nalazi se na severnom zidu.

Saborna crkva posvećena je Četrdesetorici mučenika Sevastijskih. Među manastirskim svetinjama čuva se najveći deo životvornoga Krsta Gospodnjeg probijen ekserom kojim jeraspet Gospod Isus Hristos, koji je prepodobni Pavle, graditelј Ksiropotama, dobio na dar od imperatora Romana. Čuvaju se takođe i delovi moštiju svetitelјa.

U manastiru se čuva i izuzetna ikona Svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog izrađena od zelenog mermera, koja je nekad bila deo crkvenih ukrasa hrama Svete Sofije u Konstantinopolјu, skupoceni putir sa predstavama anđela sa oruđima koja simbolišu muke Hristove, a takođe i Evađelјe sa umetničkim minijaturama. Osim Saborne crkve u manastiru je još 10 paraklisa.

Manastir Ksenofont  

Nalazi se na jugozapadnoj strani Svete Gore, pokraj mora. Osnovao ga je u X veku grčki velmoža Ksenofont. Manastir je okružen visokim kamenim zidinama s utvrđenom kulom stražarom, a dvorište je iznutra podelјeno na dva dela. Na prostoru većeg dvorišta, smešten je mermerni Saborni hram, posvećen Svetom velikomučeniku Georgiju Pobedonoscu, koji je izgrađen početkom XIX veka.

U manjem dvorištu nalazi se crkva iz XVI veka, u kojoj se nalaze dve vrlo poštovane ikone izrađene u mozaiku, Svetog velikomučenika Georgija Pobedonosca i Svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog. Osim Saborne crkve u manastiru se nalazi još 8 paraklisa. Među svetinjama čuvaju se 2  čudotvorne ikone, Majke Božije i Svetog velikomučenika Georgija Pobedonosca, kao i delovi moštiju svetitelјa. Biblioteka raspolaže drevnim rukopisima i knjigama.

Manastir Dohijar  

Smešten je na jugozapadnoj strani Svete Gore, pokraj mora. Osnovao ga je u X veku Jeftimije, dohijar (podrumar) lavre Svetog Atanasija. Saborna crkva iz XVI veka posvećena je Svetim Arhanđelima. Manastir je okružen visokim zidinama sa kulom, na čijim vrhovima su sazidane kelije. Među manastirskim svetinjama pored trpezarije čuva se i čudotvorna freska Majke Božije zvana Skoroposlušnica (Brzoposlušnica), deo onog kamena s kojim je poslušnik bio bačen u more i čudesno spasen. Poslušnik je kasnije postao iguman Simeon Varnava. U manastiru se čuvaju i čestice moštiju mnogih svetitelja. Osim Saborne crkve postoji i 10 paraklisa. U biblioteci manastira čuvaju se stari rukopisi i knjige.

Manastir Karakal

Nalazi se na severoistočnoj strani Svete Gore, daleko od mora među gustim voćnjacima. Prema jednoj od nekoliko verzija, manastir je osnovao krajem X veka rimlјanin Karakala. Manastir ima oblik četvorougaonika u projekciji, visoke utvrđene zidine koje se završavaju nazidanim kelijama.

Na zapadnoj strani uzdiže se divna monumentalna kula. Saborna crkva posvećena je svetim Apostolima Petru i Pavlu, podignuta je u XVI veku. Hram ima tradicionalnu konstrukciju svoda sa kupolom na 4 stuba, krstoobrazan u projekciji, sa litijnim tremom i papertom, nad kojim je podignut nevelik zvonik. Hram je obnovlјen u XVIII veku, a sačuvan je i živopis iz tog vremena. Osim Saborne crkve ovde postoji još 5 paraklisa. U manastiru se čuvaju čestice živototvornoga drveta Krsta Gospodnjeg i mošti svetitelјa. Biblioteka raspolaže starim knjigama i rukopisima.

Manastir Zograf

Bugarski manastir, koji se nalazi na severozapadnom, šumovitom obronku Svete Gore. Osnovan je početkom X veka. Podigla su ga trojica braće, rodom iz bugarske Ahride. Zograf u prevodu znači, ikonopisac. U svojoj istoriji više puta je rušen, razaran i obnavljanSaborna crkva posvećena je svetom velikomučeniku i Pobedonoscu Georgiju. U hramu se čuvaju tri čudotvorne ikone Svetog Velikomučenika Georgija: prva, nazvana Zograf, druga koja je u manastir prispela iz Arabije, treća od moldavskog vojvode Stefana VI.

U hramu se čuvaju i čudotvorna ikona Bogorodice Uslišitelјicedelići životvornoga Krsta Gospodnjeg i delovi moštiju svetitelja. Osim Saborne crkve ovde se nalazi još 10 paraklisa. U dvorištu, na mestu kule u kojoj je izgorelo 26 mučenika za vreme papskih progona oktobra 1276. godine, podignut je spomenik. Biblioteka sadrži mnogo grčkih i slovenskih rukopisa i knjiga.

Manastir Filotej

Nalazi se na izdignutoj visoravni na severoistočnoj strani Svete Gore. Filotej je jedan od najstarijih manastira Svete Gore i svoj naziv duguje svetom prepodobnom Filoteju, koji ga je osnovao u XI veku i bio njegov ktitor. Manastir ima uobičajeni oblik pravilnog četvorougaonika, a visoke zidine završavaju se nizovima kelija. U sredini manastriskog dvorišta smeštena je Saborna crkva posvećena Blagoveštenju Presvete Bogorodice, iz XVIII veka s očuvanim živopisom iz tog perioda.

Radovi naizgradnji manastira odvijali su se u XVIII i XIX veku. Od manastirskih svetinja ovde se čuvaju, deo životvornoga drveta Krsta Gospodnjeg i delovi moštiju svetitelјa. Osim toga, u hramu na levom klirosu, nalazi se čudotvorna ikona Majke Božije, pod nazivom “Slatko celivanje” (Slatkolјubiva). Osim Saborne crkve postoji i 7 paraklisa. Biblioteka poseduje drevne rukopise i knjige.

Manastir Simonopetra

Nalazi se na jugozapadnom obronku Svete Gore, na visokoj steni. Manastir je osnovao u XIII veku Sveti prepodobni Simon. U izgradnji manastira značajni doprinos dao je i srpski vladar Jovan Uglјeša u znak zahvalnosti Svetom Simonu za iscelјenje njegove ćerke. Skučeni prostor stene uslovio je izgradnju u visinu, a otuda i višespratna odelјenja sa terasama i balkonima koji se nadvijaju nad ponorom. Manastir je goreo nekoliko puta i bivao opustošen naletima varvara, ali je ponovo obnavlјan.

Manastir Sveti Pavle

Manastir Sveti Pavle smešten je na jugozapadnoj strani Svete Gore, nedaleko od mora. Osnovao ga je u X veku sin grčkog imperatora Mihaila Kuropalata zvanog Rangavej, Sveti Pavle. U svetu je Sveti Pavle nosio ime Prokopije. U XIV veku manastir je bio slovenski, a materijalnu pomoć pružao je srpski vladar Đorđe Branković. 1700. Godine vladar Vlaške, Konstantin Basarabapodigao je ogroman pirg (kulu) u kome su smeštene kelije i crkva. 1744. godine manastir postaje grčki. Manastir Sveti Pavle ima oblik četvorougaonika sa visokim utvrđenim zidinama na čijem vrhu su izgrađene kelije. Veličanstveni jedanaestougaoni Saborni hram posvećen je prazniku Sretenja Gospodnjeg.  Među svetinjama čuvaju se tri ikone Majke Božije. Ovde se čuva i krst sa delom živototvornoga drveta Krsta Gospodnjeg, koji je pripadao Konstantinu Velikom. U biblioteci se čuva mnogo drevnih rukopisa i knjiga.

Kći srpskog vladara Đorđa Brankovića, princeza Marija, kao supruga sultana Murata I, predala je u manastir na čuvanje komadiće zlata, tamjana i smirne koje su mudraci prineli na dar Vitlejemskom Mladencu Gospodu Isusu, a koji su pronađeni u Konstantinopolјskoj riznici grčkih imperatora. Po predanju, princeza Marijaje želela sama da donese ove svetinje u manastir Svetog Pavla i već se približavala manastirskim zidinama kada joj je kao i nekada carici Plakidi u manastir Vatoped, bilo objavlјeno da ne narušava strogo Atonsko pravilo koje zabranjuje ulazak ženama u manastire Svete Gore. Na mestu predaje svetinja, stoji spomenik sa prikazom ovog susreta.

Manastir Pantelejmon

Ruski manastir, koji se nalazi na obali nevelikog zaliva na jugozapadu Svete Gore, između pristaništa Dafni i manastira Ksenofonta. Osnovan je u vreme Svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira i nosio je naziv porodice Bogorodice Ksilurgije. Arhitekturni oblik manastira, uglavnom nema uobičajeni vid utvrđenja, svojstven atonskim manastirima.

Mnogospratna zdanja namenjena mnogobrojnoj bratiji okružuju starije, kompaktno raspoređeno središte u vidu pravougaone građevine sa glavnom Sabornom crkvom, podignutom u XIX veku i posvećenom Svetom velikomučeniku i iscelitelјu Pantelejmonu.

U ovom hramu se čuva glava Svetog velikomučenika Pantelejmona i delovi moštiju svetitelјa. Ovde se čuva i čudotvorna ikona Majke Božije nazvana “Jerusalimska”, ikona Svetog Jovana Preteče, stara ikona velikomučenika i iscelitelјa Pantelejmona i ikona sveštenomučenika Haralampija. Treći hram posvećen je Svetom Mitrofanu, Voronješkom čudotvorcu. Tu je i mali hram u čast Uspenja Presvete Bogorodice i pridodat pokrovskom hramu, hram u ime Svetih Velikih Knezova Ravnoapostolnog Vladimira i Blagovernog Aleksandra Nevskog.

Osim ovih hramova postoji i nekoliko paraklisa. Nedaleko od manastira nalazi se, kosturnica sa crkvom Svetih apostola Petra i Pavla. Manastirska biblioteka sadrži više od 20000 knjiga i rukopisa.

Manastir Stavronikita

Manastir Stavronikita smešten je na strmoj obali mora na severoistočnoj strani Svete Gore, između manastira Pantokratora i Ivirona. Manastir je jedan od najmanjih po veličini, utvrđen je kamenim zidinama sa visokom kulom, a kelije su smeštene na vrhu zidina. Od davnih vremena ovde je postojao manastir, posvećen svetom Preteči Gospodnjem Jovanu, sa istim nazivom Stavronikita.

U periodu krstaških pohoda i najezdi Saracena, manastir je razrušen i opusteo. Manastir je obnovio i osnovao Patrijarh carigradski Jeremija I. Tada je on posvećen svetom Nikolaju Čudotvorcu, zahvalјujući pronalaženju ikone Svetog  Nikolaja Čudotvorca. 1553. godine nju su u prisustvu Patrijarha, ribari izvukli iz mora.

Saborna crkva u ime Svetog Nikolaja Čudotvorca građena je u XVI veku, a sačuvane su i prekrasne freske iz tog veka. Osim čudotvorne ikone Svetog Nikolaja Čudotvorca, među manastirskim svetinjama čuvaju se i deo životvornoga drveta Krsta Gospodnjeg i delovi moštiju svetitelja. Osim Saborne crkve ovde postoji još 7 paraklisa. Biblioteka Stavronikita sadrži retku zbirku drevnih rukopisa i knjiga.

Manastir Grigorijat

Nalazi se na jugozapadnoj strani Svete Gore, na stenovitoj obali između manastira Simonopetre i Dionisijata. Spolјa manastir s visokim zidinama ima tradicionalni izgled tvrđaveOsnovao ga je sredinom XIV veka sveti prepodobni Grigorije. Ovde se podvizavalo mnogo slovenskih monaha, a kasnije je prešao u posed Grka. U svojoj istoriji više puta je rušen, razaran i obnavljan. Saborna crkva posvećena je svetom Nikolaju Čudotvorcu, a izgrađena je u XVIII veku.

Među svetinjama čuva se i jedna izuzetno stara ikona Majke Božije koja se nalazi na levom klirosu hrama. U crkvi se nalaze delovi moštiju svetitelјa. Osim Saborne crkve u manastiru je još 8 paraklisaBiblioteka sadrži mnogo starih rukopisa i preko 4000 knjiga.

Manastir Esfigmen

Nalazi se na severoistočnom delu Svete Gore. Prema nekim izvorima manastir je osnovao u V veku grčki imperator Teodosije Mlađi, sa svojom sestrom blagovernom caricom Pulherijom. Nјegova istorija je sled uzastopnih uspona i padova, razaranja i obnavljanja. Čvrste manastirske zidine imaju izgled tvrđave, a na ulazu u manastirsko dvorište stoje kule. U centru dvorišta nalazi se Saborna crkva, osim koje ima još 7 paraklisa. Saborna crkva posvećena je Vaznesenju Gospodnjem. U hramu se nalaze svetinje, delići živototvornoga drveta Krsta Gospodnjeg i delovi moštiju svetih.

Manastir Konstamonit

Nalazi se na jugozapadnom delu Svete Gore, koji je gusto pokriven šumama i okružen brdima, zbog čega je naročito usamlјen. Svedočanstva o osnivanju manastira su različita. Prema jednima, kao osnivač pojavlјuje se Konstantin Veliki ili njegov sin Konstans, a prema drugima, velmoža carskog dvora Komnena u XIII veku. Istorijski se prvi put pominje u XI veku, ali pod imenom Kastamonit. Poreklo naziva Konstamonit povezuje se sa gajenjem kestena, a prema drugom predanju manastir je osnovao neki podvižnik iz mesta Kastamona u Paflagoniji.

U svojoj istoriji više puta je goreo u požaru i obnavljan. U XV veku ponovo je stradao od požara i obnovlјen je novcem monaha srpskog porekla Romana i novcem despota Đurađa Brankovića. Manastir ima izgled zatvorenog četvorougaonika i izgrađen je u tradicionalnom obliku utvrđenja.

Na sredini manastirskog dvorišta smešten je Saborni hram podignut u XIX veku, koji je posvećen Svetom prvomučeniku i arhiđakonu Stefanu. U Sabornoj crkvi nalaze se 3 stare čudotvorne ikone: Bogorodica Odazvana (Antifonitrija), Sveti prvomučenik Stefan i Bogorodica Voditelјica (Odigitrija), koju je iz Carigrada donela kneginja Ana. Među manastirskim svetinjama čuva se deo Hristovog purpurnog plašta i delovi moštiju svetitelja. Osim Saborne crkve u manastiru je još 8 paraklisa. U biblioteci se čuva mnogo drevnih rukopisa i knjiga.

Manastiri na Svetoj Gori - položaj, arhitektura i dragocenosti Manastiri na Svetoj Gori su mnogobrojni, kao što smo pomenuli, a pogledajte koje možete obići, zašto su važni, njihove karakteristike i kako ih obići. Sveti mаnаstir Velikа Lavra Svetog Atanasija Glаvni mаnаstir Svete Gore, nаlаzi se nа severoistoku poluostrvа. Osnovаo ga je u X veku sveti Аtаnаsije Аtonski, а jezgro mаnаstirskih zdаnjа podignuto je prilozimа vizаntijskih cаrevа Nikiforа Foke i Jovаnа Cimiskijа. Oblast koja pripada Velikoj Lavri je velika i obuhvata čitave južne krajeve Svete Gore, i skitove: Moldavski, Kapsokalivijski, Svete Ane. U skitu Svete Ane čuva se noga svete Ane, Bogorodičine majke.…

Review Overview

User Rating: 4.8 ( 1 votes)
x

Proverite i...

Najbolja ostrva Grčke za letovanje

Najbolja ostrva Grčke za letovanje

Najbolja ostrva Grčke za letovanje. Predstavljamo vam najbolja grčka ostrva za letovanje. Ovo je najbolje ...